onsdag 13 november 2013

M tror inte på förmaningar inom miljöområdet

Idag skriver jag i VLT hur Västmanland är fjärde miljöföretag tätast i landet och hur framtiden ser ljus ut. Vi kommer klara framtiden med smarta och bra lösningar. Nya idéer och goda entreprenörer leder till innovationer och lösningar som politiken inte hunnit komma på ännu. Det är därför dumt att förmana och förbjuda när vi inte vet hur framtiden ser ut.

Artikeln kan du läsa här:

Inga kommentarer: