tisdag 1 oktober 2013

Giftfri vardag och budget

Alliansen i MJU skyndar vidare till miljödepartementet för internöverläggningar.


Självklart så kommer våra samtal att handla väldigt mycket kring höstbudgeten och de förslag som nu är lagda. En av de saker som regeringen prioriterat inom området miljö är arbetet kring en giftfri vardag!

Inga kommentarer: