måndag 14 oktober 2013

Arbetsstämma

Nu till helgen håller Moderaterna arbetsstämma i Norrköping. Vi har partistämma vart annat år och arbetsstämma vart annat år, vid partistämmor behandlar vi främst motioner medans arbetsstämmorna behandlar partiets propositioner.

I år har vi en hel bunt av roliga propositioner att behandla, allt kommer sedan ligga till grund för den valrörelse vi nu går in i.
Dels kommer de fem stora arbetsgruppernas rapporter behandlas som fem enskilda propositioner och min arbetsgrupp ska upp i plenum på söndag så håll utkik.
Sedan kommer vi ta en europaplattform eftersom vi har ett europaparlamentsval i maj och ett kommunalthandlingsprogram som är en viktig byggsten för det lokala arbetet i kommuner och landsting.
Jag kommer självklart att vara med på arbetsstämman men inte som ombud utan observerande riksdagsledamot. Det innebär att jag har yttranderätt men inte rösträtt. På söndag morgon när min arbetsgrupps rapport ska beslutas så kommer jag hålla en föredragning i plenum innan förhandlingarna drar igång. Mer om detta till helgen.
Handlingarna finns att ladda ner via www.moderat.se och stämman kommer att webbsändas på både hemsidan och antagligen i Svt Forum.

Inga kommentarer: