onsdag 22 maj 2013

Jägarfrukost

Jägarfrukost är långt ifrån något som bara är för jägare. Frukosten anordnas av Svenska Jägareförbundet och är till för att sprida kunskap om jakt och naturvårdande åtgärder för politiker och tjänstemän.
Idag är temat vildsvin och den nya vapenutredningen som ligger till grund för den nya vapenlagen.


Låt mig börja lite kort om vildsvinen. Vildsvin är en art som en gång i tiden var helt utrotad i Sverige men fort kommit tillbaka efter att ha smitit från några hägn i mellansverige.
Grisarna sprider sig nu som en löpeld i Sverige och ställer till med en hel del problem inte bara för skogsägare och lantbrukare. Nej de är ett problem för oss alla eftersom de går in i städer och dessutom är frekvent förekommande i trafikolyckor.
Det finns bara ett sätt att hålla tillbaka stammen och det är med en planerad förvaltning och en smart jakt. Problemet är att jakten är komplicerad och avkastningen för köttet är svår.
När det kommer till vapenutredningen blir det lite mer komplicerat. Den nya lagen behöver komma till för att skapa ordning och reda i samhället. Det cirkulerar massvis av illegala vapen i samhället och vi måste få till en effektiv lagstiftning som gör det lättare att kontrollera vapen som finns och komma åt dem som inte finns. Problemet för alla som har vapen för jakt och målskytte är att förslaget påverkar dem också. Jägareförbundets jurist visar på några av de problem som kan komma att uppstå.
Att stifta nya lagar är inte rätt och lagstiftarens ambition och vilja kan lätt komma att bli något annat i praktiken när det är andra som tokar lagen i sitt genomförande. Det är därför viktigt för mig som politiker att vrida och vända på alla förslag så att lagstiftningen blir rätt från början!

Inga kommentarer: