onsdag 22 maj 2013

Allemansrätten för alla?

Från ett lobbymöte till ett annat. Har stämt träff med svenskt friluftsliv i Riksdagen för att höra mer om deras organisation och verksamhet. Jag jobbar ju trots allt lite särskilt med just friluftsfrågorna i utskottet.Sveriges första friluftslivsproposition kom så sent som 2010 och vi var då det andra landet i världen som införde en särskild lagstiftning på området. Det andra landet i världen är Norge. Det är ingen slump att våra två länder har en särskild lagstiftning på området. Vi tillhör nationer som alltid nyttjat naturen för rekreation, motion och kraftkälla.

Inga kommentarer: