onsdag 3 april 2013

Rosens förskola i Västanfors

Tillsammans med partikollegor Jan Johansson åker jag vidare från Ängelsbergs till Västanfors som är en del av Fagersta. Här besöker vi Roséns förskola som är enorm, den består sv sex avdelningar med nästan 110 barn och mer än 20 personal.Här jobbar de med lite olika pedagogiska modeller beroende på avdelning. De viktigaste momenten är språkutveckng och naturvetenskapliga teman. Alla förskolor i Fagersta kommun är grönflaggade och miljöcertifierade, barnen lär sig goda miljövanor tidigt som en del av leken.


Avdelningen Hajen skiljer sig från d andra avdelningarna, här har de uteprofil. De är är inget utedagis i den bemärkelsen men nästan all tid tillbringas ute, när vi kommer är en av


pedagogerna i full rulle med att skära potatis till den sallad som barnen snart kommer äta, ute så klart. Här jobbar de mer med lyssnande som pedagogik och barnens berättelser styr verksamheten.
Följ dem via www.fagersta.se/sociala-medier/bloggar/forskolan-rosen-avdelning-hajen

Inga kommentarer: