onsdag 30 januari 2013

Miljöbilar

Frågor som berör mer än ett utskott är trafikfrågor. Självklart är hemma utskottet i trafik men många delar berör andra utskott. Idag har alliansen i trafik-, miljö och jordbruk-, skatte- och näringsutskottet gemensamt möte.

Frågan rör mer specifikt miljöbilar den här gången, en fråga som inte är allt för enkel.
Visionen om en fosiloberoende fordonsflotta till 2050 är väldigt ambitiös och inte helt enkel att uppnå. Det är inte så enkelt som att bara byta bil, det behövs nya fordon, ny infrastruktur och framförallt nya bränslen. Teknik och innovationer är nyckeln och frågan nu är hur vi går vidare.


Inga kommentarer: