måndag 24 september 2012

Besök på Röntgen

Tillsammans med Tomas Högström och Agneta Hasselagen som är landstingskollegor med mig besökte jag idag Röntgen på landstinget Västmanland.
Vi fick en genomgång av de förändringar som gjorts under de senaste åren och de utmaningar man ser framför sig kommande år. Vi har diskutera igenom en del av de beslut vi varit med och fattat under förra mandatperioden då landstinget hade en borgerlig ledning och kan konstatera att de varit bra i slut ändan även om resan dit alltid är bökigt för personalen.
Personalfrågan var något som återkom under hela besöket och det är glädjande att se att den brist på nyrekrytering som varit på både läkarsidan och sjuksköterskesidan nu verkar vara över. Rekryteringsproblem är inte det samma som personalbrist vill jag påpeka men det var inte det vi pratade om. Personalbrist handlar i många fall om att fördelningen är fel, det kan vara fel folk på fel plats eller att pengarna för personal helt enkelt läggs på fel saker. Sedan finns det naturligtvis fall där det behövs mer personal.

Efter den administrativa genomgången fortsatte vi ut i verksamheten. För mig var det extra spännande eftersom jag bara gått omkring i den nya vårdbyggnaden och den nya akuten under själva byggnationen. Även om byggnaderna var rätt häftiga då så går det inte att jämföra med byggnader bestående av väggar, fönster, maskiner och människor.

Röntgen är verkligen en teknikavancerad verksamhet. Ny teknik är fantastisk, idag tar ett besök som tidigare tog flera timmar bara någon timme. Farlig strålning och miljöfarliga plåtar byts mot datorgenomstrålning och databilder. Idag fraktas det inte plåtar under armen mellan avdelningarna utan expert teamet sitter i Australien och övervakar bilderna samtidigt som de tas under jourtimmarna. Fantastiskt med ny teknik, tack för ett lyckat besök.

Inga kommentarer: