måndag 19 mars 2012

Måsen i Fagersta

Studiebesöksdag idag i Fagersta. Tillsammans men Moderaternas gruppledare i Fagersta Jan Johansson har vi idag tema barn och äldre på våra besök! För att sedan runda dagen med lite landsbygdsutveckling.

Börjar dagen på Alfaskolans enhet Måsen. Det är en förskoleverksamhet för nyanlända åk 1 till 6. De har 21 barn inskrivna just nu och väntar på fler, otroliga utmaningar för planeringen.
Ett spännande besök i en värld jag inte känner till alls. Det krävs mycket av personalen för att orka med den arbetsbörda de har men vi får förklarat för oss att det ger lika mycket tillbaka som de ger till barnen. Jobbet ger möjligheter att se barn växa och utvecklas på ett helt nytt sätt. Att lära en 7 åring ett helt nytt språk på några månader är fantastiskt.
Med oss hade vi Fagersta posten och mer om besöket borde finnas i tidningen snart.

Inga kommentarer: