fredag 1 oktober 2010

Sista veckan

Tillbaka i Sverige efter fem otroligt intensiva dagar i Bryssel. Jag har hållit mitt slutanförande och har blivit godkänd på min utbildning, i vår fantastiska grupp blev alla godkända!
För att avsluta min tid i Landstinget passade jag på att hålla mitt slutanförande om just landstinget och vårt miljöarbete i landstinget!!!
Annars handlar min tid framförallt om packning och planering just nu. Att avsluta ett kontor och veta vad som ska slängas, vad som ska sparas till efterträdaren och vad som ska tas med visar mer och mer inte vara helt enkelt!


Inga kommentarer: