tisdag 24 augusti 2010

Jobb- och företagspaket på 2,45 miljarder

Alliansens partiledare Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Jan Björklund och Göran Hägglund presenterade idag huvudinriktningen för reformer och förstärkningar inom företagande, entreprenörskap och innovation under nästa mandatperiod.
Bland förslagen finns sänkt tjänstemoms i restaurangbranschen till samma nivå som för livsmedel. Fortsatt satsning på kvinnors företagande, regelförenklingar, innovationsinsatser och stöd till företagare. Inom energi och klimat föreslås satsningar på miljöteknik och energiforskning.

Totalt innebär de skarpa förslagen satsningar på företagande, entreprenörskap och innovation på 2,45 miljarder kronor 2011-2014. Reformambitionen om att sänka tjänstemomsen är en satsning som motsvarar 5,6 miljarder kronor.

En rad viktiga reformer har genomförts under mandatperioden som förbättrat näringsklimatet och stärkt Sverige som företagarnation.

Alliansregeringen har målmedvetet sänkt skatterna för företagare och på företagande, sänkt kostnaderna för att anställa, förbättrat trygghetssystemen och minskat regelbördan för företagen. Vi har också öppnat fler delar av ekonomin för entreprenörer. Med dessa förslag tar vi ytterligare steg för fler jobb och företag.

Sverige ska vara ett land där det lönar sig att arbeta. Ett land där fler vill anställa och fler företag kan starta och växa. För jobben, tillväxten och en positiv utveckling i hela vårt land är det centralt att befintliga företag växer och att nya skapas.

Inga kommentarer: