onsdag 28 april 2010

Nytt i bokhyllan, Berättelsen om Sverigedemokraternas väljare


Rykande ny och färskt från Timbro ramlade in idag. Precis som vanligt, först fram får först låna!

Jag skulle vilja rekommendera alla som vill ta debatten om och med Sverigedemokraterna i valrörelsen att läsa den här boken. Den ger en hel del kött på benen i förståelsen för varför människor gör valet Sverigedemokraterna i valet.

"Folkhemspopulism - Berättelsen om Sverigedemokraternas väljare

Bilden av Sverigedemokraterna är väl känd: Våldsamma rasister med åsikter som strider mot de världen vårt samhälle bygger på. Högerextremister som drömmer ett reaktionärt, antidemokratiskt samhälle.

Men är det verkligen så? Vad ligger bakom partiets framgångar? En fördomsfri granskning, baserad på djupintervjuer med Sverigedemokraternas väljare, avslöjar ett helt annat mönster.

I stället för högerextremism framträder bilden av ett populistiskt mittenparti. Istället för den avvikande och extrema dominerar välbekanta idéer om folkhemmets trygghet, strävan efter likhet och övertygelsen efter likhet och övertygelse om att Sverige har en unik plats i världen.

Här finns tydliga paralleller till Danmark. Erik Meier Carlsen drar lärdomar av framgångarna för sitt hemlands Dansk Folke-parti, partiet som är Sverigedemokraternas främsta förebild.

Markus Uvell tar avstamp i sin erfarenhet av de svenska opinionsklimatet och spårar Sverigedemokraternas ideologiska rötter.

Kanske är det farligaste med Sverigedemokraterna just att deras väljare inte är extremister, utan snarare som folk är mest? Vad säger det om Sverige? Och vart leder svensk politik.

Folkhemspopulismen är inte en bok om Sverigedemokraternas chanser inför valet 2010, utan om det land som skapat partiet. Och det har vi alla ansvar för." Text från Timbro

Inga kommentarer: