onsdag 28 april 2010

Mycket väsen för ingenting

Landstingsstyrelsen är just avslutad, vissa ledamöter går hem glada och nöjda, andra är mer besvikna.
Själv kan jag känna en besvikelse på landstingsoppositionen idag. Jag sitter inte i styrelsen själv och vi politiska sekreterare är heller inte med på styrelsen så vad jag skriver är saker jag fått återberättade för mig. Istället för att komma med konkreta förslag och konstruktiv politik så gnäller oppositionen på formsaker och majoritetens förslag på förbättringar i landstinget.

I fullmäktige förra året togs en motion om inrättande av landstingets dag. Det ska var en dag av pompa och ståt dit medarbetare, politiker och intresserade kan komma och känna sig delaktiga men framförallt stolta över sitt landsting. Föreläsningar varvas med prisutdelning av medarbetare och arbetslag som gjort bra saker för landstinget. Personal från hela länet bussas in så att alla kan ta del av dagen.

Oppositionen motsätter sig nu detta. Varför, de har inte fått vara delaktiga i processen. De skyller på valår, de skyller på snabba beslut och de skyller på geografi....trist, bakåtsträvande och småsint säger jag.

Inga kommentarer: