söndag 15 november 2009

Flykt från verkligheten


Ramnäs konferens har ett ljusterapirum.
Jag kände mig både manad och tvungen att testa. Det här med ljusterapi har diskuterats hos oss i landstinget, ska vi ha eller inte. Många säger att det är jättebra mot nedstämdhet och depression medan kritikerna hävdar att evidensen saknas för att bevisad effekt.
I landstinget har man bestämt att ta bort ljusterapin från våra åtaganden eftersom vi baserar vår verksamhet på just evidens. Nu har jag för första gången testat själv och jag vet inte om jag känner mig så mycket muntrare, men det var skönt att dra sig undan i tysthet en stund, och visst ser sängen ut som dröm

Inga kommentarer: