söndag 15 november 2009

Konferens i Ramnäs


Landstingsmajoritetens alla råd och politiska sekreterare befinner sig just nu i Ramnäs på konferens ett dygn. Det är första gången vi åker iväg så här för att diskutera bara vi.

Tanken med konferensen är att trimma laget inför den kommande landstingsplanen som ska läggas i juni. Ofta tror folk att en budget slängs ihop i ett naffs och att politikerna solar sig i glansen av tjänstemännens arbete, men så är det inte. Det ligger blod, svett och tårar för att inte nämna ett helt års hårt arbete bakom en budget. Vi tar det fulla ansvaret för den plan vi lägger fram och vi gör den därför själva.


Alla våra landstingsråd är ansvariga för olika delar i landstingets verksamhet och vi har därför lagt upp programmet så att varje råd informerar om vad som hänt och vad som är pågång inom respektive ansvarsområde. Här håller Birgitta Andersson (C) på att redovisa för sitt område, sjukhusvården. Det kommer bli ett långt dygn, känner jag oss rätt så kommer diskussionerna fortsätta även på kaffepauser och efter middagen ikväll. Men det är roligt och så länge det är roligt gör vi ett bra arbete.


Inga kommentarer: