fredag 6 november 2009

Arbetslinjen fortsätter

Nytt inom socialförsäkringssystemet är regeringens ytterligare satsning på långtidssjukskrivna.
För att hjälpa dem som varit långtidsfrånvarande tillbaka till arbetsmarknaden skapas nu ytterligare broar mellan sjukförsäkring och arbetsmarknad

Att hamna i en långtidssjukskrivning är inte bra för någon och risken att bli kvar i sjukskrivningen är allt för stor därför ställs nu högre krav på återinträde på arbetsmarknaden. Det är inte alltid man kan återgå till det arbete man haft förut och då behövs hjälp för omskolning eller andra lösningar.

Vid årsskiftet införs därför ett nytt arbetsmarknadspolitiskt introduktionprogram i tre delar.
Introduktion vid arbetsförmedlingen med ett intensifierat stöd.
Möjlighet till återkvalificering i arbetslöshetsförsäkringen.
Forsatt sjukpenning i vissa fall.

Inga kommentarer: