lördag 10 oktober 2009

Flerlänskonferens Svealand

Moderaternas flerlänskonferens för Svealandsregionen i Västerås har börjat. Här finns deltagare från Örebrolän, Västmanland, Sörmland, Dalarna, Gävleborg, Uppsalalän och Värmland.

Vi har inlett dagen med att lyssna på Anna Maria Corazza Bildt som berättat om sin personvalskampanj. Beslutsamhet, fokus och styrka sammanfattar hennes tal, även om saker känns omöjliga så går det bara man vill. Fokusera inte på det som varit utan på vad framtiden kan erbjuda.

Inga kommentarer: