torsdag 7 maj 2009

Hallstahammars kommun

I går han jag med två studiebesök i Hallstahammars kommun. Jag träffade dels personal från äldre- och handikappomsorgen och dels från hälso- och sjukvårdsenheten. De jobbar med helt skilda uppgifter men med samma människor. Jag fick lära mig en hel del och framför allt fick jag en inblick i hur det ser ut när vi från landstinget skickar hem patienter som vi anser är färdigbehandlade men som inte riktigt är redo för det kommunala boendet. Det skulle behövas ett mellanskickt här, något mitt emellan landsting och kommun.

Inga kommentarer: