torsdag 23 april 2009

Karla snickeri i Sala


Kommunen bedriver många olika typer av arbeten, ett av dem är Karla snickeri i Sala. En enhet för människor som hamnat utanför arbetsmarknaden av olika anledningar. Här får de rehabilitering och kunskapen att komma tillbaka till arbetslivet.

Man kan hamna utanför arbetslivet av många olika anledningar och det är lätt att hamna i långtidsarbetslöshet och sjukskrivning om inte någon tar tag i problematiken direkt.

På det här snickeriet får man bygga upp rutiner och lära sig enkla saker på nytt för att fungera bättre i arbetslivet De flesta går sakta ut i arbetslivet igen och klarar sig bra på egen hand, andra kommer stanna flera år på Karla men kände inget problem med det.

Inga kommentarer: