måndag 9 mars 2009

0-7-90-90

Maximala väntetider i vården:
0 dagar, kontakt med primärvården
7 dagar, läkarbesök i primärvården
90 dagar, medicinsk bedömning efter beslut om remiss
90 dagar, behandling om beslut tas

Enligt rapport klarar Västmanland Vårdgarantin, hurra för oss.

Inga kommentarer: