måndag 2 februari 2009

Jourtider i primärvården

i somras var det Salas båda familjeläkar mottagningar som var i hetluften när tjänstemännen drog in kvälls- och helgjouren. Nu pågår samma diskussion i Skultuna. Det finns dock en viktig skillnad mellan de här två fallen i Sala togs beslutet på tjänstemanna nivå, i Skultuna är det ännu inte taget. Av den anledningen har därför frågan lyfts till det politiska bordet.

Jouren i länet ska ingå i den vårdpeng som alla familjeläkarenheter får av landstinget. Det fungerar i Fagersta, Köping och i Västerås men inte i Sala. Problemet ligger alltså inte i systemet utan lokalt på enheten. Det politiska beslutet om att det ska finnas jour inom primärvården gäller med andra ord tills annat beslut tas!

Inga kommentarer: