tisdag 9 december 2008

Prioriteringsmodell


Sjukvårdsutskottet hade idag extramöte om vår prioriteringsmodell. Modellen har nu varit ute på remiss och vi har fått in svar som nu skulle sammanställas.

Problemet som utskottet står inför nu är vad vi gör med de synpunkter som kommit in. Det har kommit in en massa bra kommentarer och synpunkter men många av dem strider mot varandra och hur gör vi då? I vissa fall kan vi se att partiernas remissvar inte överensstämmer med partietsledamöter i utskottet, spännande.


Jag själv är väldigt skeptisk till modellen, det står inte ett pip om hur den ska tillämpas och läser man mellan raderna så kan man hitta en hel del saker som pekar på att den politiska organisationen kommer bli större och att det behövs fler människor som tycker och tänker utan att göra.

Inga kommentarer: