torsdag 6 november 2008

Onkologmottagning

Jag tidigare berättat att vi gör en stor utredning om den palliativa vården för hela Västmanland och nu har VLT snappat upp rapporten.
Västerås stad och landstinget driver tillsammans en Hospice verksamhet i Västerås men det saknas ett alternativ för hela Västmanland.
Vi har startat upp onkologmottagningen i Västerås på nytt efter önskemål från personal och patienter, detta fungerar bra men är på långa vägar inte tillräckligt.

Inga kommentarer: