tisdag 25 november 2008

Fler vårdplatser


Överbeläggningarna vid medicinklinikerna har förvärrats ytterligare de sista veckorna.
För att komma tillrätta med denna besvärliga situationen kommer avdelning 88 att öppnas på centralsjukhuset igen. Detta är en akut och tillfällig åtgärd (t o m mars månad 09) för att möta en svår arbetsmiljösituation för medarbetarna och en bristfällig vård- och säkerhetsmiljö för patienterna. Problemet kommer att lösas permanent med den nya vårdbyggnaden men att bygga hus tar tid och detta är därför en nödlösning.


Det finns dock en risk med detta. Överbeläggningarna i sig måste bero på något och vi hävdar bestämt att det största problemet ligger hos kommunerna som inte tar hem sina färdigbehandlade patienter. Men vi kan också se att det läggs in fler patienter än tidigare från framförallt akuten och vad det beror på måste vi titta närmare på.

Själv har jag en teori, det finns en hel del nya läkare på akuten som inte har den erfarenhet som äldre läkare har och känner man sig osäker är det alltid bättre att lägga in en gång för mycket än en gång för lite.

Inga kommentarer: