torsdag 20 mars 2008

Magnus Edlund avgår!!!


Skifte på ordförandeposten i landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens ordförande Magnus Edlund (m) har beslutat sig för att avgå som ordförande för landstingsstyrelsen och lämna landstingspolitiken.
Han kommer att återvända till sin tidigare arbetsgivare inom försvarsmakten och sin tjänst som it-säkerhetschef.

Som ny ordförande i landstingsstyrelsen kommer landstingsalliansen föreslå den förre riksdagsledamoten tillika tidigare landstingsledamoten Tomas Högström (m). Landstingsfullmäktiges ledamöter kommar att få frågan på sitt bord vid fullmäktigemötet den 23 april.

Inga kommentarer: