måndag 18 februari 2008Kosovo står högt på den politiska dagordningen idag, precis som jag misstänkte. Det är en stor sak för en rörig del av världen som egentligen aldrig fått något avslut på en konflikt som pågått i många många år. Idag har Serberna demonstrerat och anfallit parlamentet i Belgrad för att visa sitt missnöje med att en del av landet själva valt att bryta sig ur staten Serbien. Att missnöjet är stort är förståligt med tanke på hur Kosovo-Albanerna har behandlat minoritetsgrupperna av Serber i Kosovo. Jag misstänker att detta inlägg kommer få konsekvenser för mig eftersom frågan om vilka "grupper" i forna Jugoslavien som har rätt och vilka som har fel är otroligt känsligt. Men jag får ta den puckon om den kommer, lovar att lämna rapport om detta i så fall.

Något som var kul att se på TV igår då det rapporterades från Pristina i Kosovo men även från andra delar i världen där Kosovoalbaner uttryckte sin glädje inte minst från Stockholm, Göteborg och Malmö här hemma i Sverige. Dels den röd-svarta Kosovo flaggan men även den amerikanska. I den här delen av världen ses inte USA som ett hot utan snarare som hjältarna som hjälpte till att frige det Jugoslaviska folket från Tito. Att det nu i efterhand varit självklart att USA skulle hjälpa till i forna Jugoslavien känns lite underligt med tanke på hur debatten förs angående Irak och Afghanistan där USA är "fiender" och frågan spelar en stor roll i det Amerikanske presidentvalet just nu.
Att USA spelar världspolis och tar ett ansvar för världens frihet är självklart för mig men tydligen inte för alla. Men det är väl den svenska Jantelagen som spelar in igen, du ska inte tro att du är någon! USA är bra så länge alla är glada och nöjda men när de kanske inte lyckas allt för bra så är de världens största bovar.

Inga kommentarer: