onsdag 28 september 2016

Vi skickar tillbaka den till regeringen

Jag har ju tidigare skrivit om regeringens proposition om vildsvin och viltskador som kommit och hamna på mitt bord. Nu är alliansens följdmotion klar och det känns som vi har landat helt rätt. Både LRF, Jordägarna och jägarna håller med oss i sak om att propositionen är slarvigt skriven och lämnar för många luckor och tolkningsförvirringar för att bli lagstiftning. Vi säger inte att det inte behövs regler runt utfodring och åtling men ett totalförbud är fel väg att gå.
Nej nu skickar vi tillbaka propositionen till regeringen och tvingar dem att göra om och göra rätt. Välkommen tillbaka Sven Erik Busch vi tittar gärna på nya förslag men då får de vara ordentligt skrivna från början, detta duger inte.


Vår följdmotion finns att hitta här

Inga kommentarer: