måndag 19 september 2016

Vice talmannen i Västmanland


Talmannen har bestämt att riksdagen ska ut i valkretsarna istället för att bjuda in länsrepresentanter till riksdagen. Ett mycket gott initiativ och i praktiken så kommer att valkretsar att besökas under en mandatperiod. Idag åkte riksdagen till Västmanland och jag fick möjlighet att visa upp länet för vice talman Tobias Billström. Här tar vi en kopp kaffe vid Grävlingsberget i Hälleskogsbrännan där vi på plats berättar om våra lärdomar från branden och dess koordinering på alla nivåer från länsstyrelsens sida.
Därefter gick turen till Flikens asylboende i Norberg och möjligheten att läsa oss mer från företagarna om hur de kopplar samman olika kunskaper och behov i ett tidigt skede. Nyckeln till framgångsrik integration är språk och jobb helt klart.

Därefter åkte vi vidare och avslutade dagen på Expectrum i Västerås och Robotdalens alla innovationsprojekt.


Inga kommentarer: