måndag 2 maj 2016

Sverige ska fungera: Jobb, utbildning och trygghet bryter det nya utanförskapet

Moderaternas vårmotion. Det handlar om samlade satsningar på närmare 20 miljarder kronor.
  • Sverige är på väg åt fel håll. Närmare en miljon människor kommer att vara i utanförskap inom de närmaste åren. Det handlar om människor i hela landet som riskerar att fastna i hopplöshet och bidragsberoende. Utan möjlighet till arbete, framtidstro och gemenskap. Stefan Löfven blundar för utvecklingen. Regeringen har helt övergett ambitionen att ta itu med samhällsproblemen, säger Anna Kinberg Batra.
  • Moderaterna tar läget på allvar. I den ekonomiska vårmotionen för 2016 satsar vi därför närmare 20 miljarder kronor på reformer för fler jobb och bättre integration, mer kunskap i skolan samt ökad trygghet, säger Kinberg Batra.
  • Sverige behöver en ny reformagenda. Den tar vi initiativ till genom den samlade politiken i vårmotionen. Sverige ska fungera, avslutar Ulf Kristersson.
Reformer från Moderaternas vårmotion:
  • Fler jobb och bättre integration. Arbete ska löna sig. Därför föreslår vi ett förstajobbet-avdrag. Det ger en vanlig familj där cirka 3 500 kronor extra per år. Genom en riktad satsning för de som går från försörjningsstöd till arbete, kan en ensamstående förälder som tar ett deltidsjobb få cirka tusen kronor mer i plånboken varje månad. Det gör skillnad.
Alla har också ett personligt ansvar att anstränga sig för att få jobb. I dag är det bara var fjärde kommun som alltid kräver att en person som får försörjningsstöd ska söka arbete i hela landet. Vi vill att det ska gälla i alla kommuner.

Utbildningsinsatser måste kopplas till möjligheterna att få jobb. Vi föreslår därför en ny yrkesutbildning som är kopplad till ett skarpt jobblöfte från en arbetsgivare. En ny anställningsform för unga och nyanlända bör införas som kombinerar jobb och utbildning.

Vägen till jobb för nyanlända och asylsökande behöver kortas. Därför ska vi fråga människor som kommit hit vad de kan, redan första dagen.
  • Mer kunskap i skolan. För att höja kunskaperna beöver elever mer undervisning. Moderaterna satsar därför 5,3 miljarder kronor som ett första steg för en timme mer undervisningstid. Satsningen startar i lågstadiet. Vi vill även ha en timme mer matematik per vecka i högstadiet. Det behövs även fler skickliga lärare och att läraryrket blir mer attraktivt. Genom en förbättrad lärarutbildning, höjda lärarlöner, fler förstelärare och lärarassistenter, så att lärare får mer tid till undervisningen, ska svensk skola stärkas.~
Ökad trygghet. Det är oacceptabelt att det i Sverige 2016 finns laglösa områden människor lever i otrygghet och där polis och ambulanspersonal trakasseras. För att öka tryggheten och säkerställa en synlig och närvarande polis, avsätter vi resurser till 2 000 fler poliser, särskilt riktat till områden där otryggheten är som störst.

Inga kommentarer: