måndag 7 mars 2016

Välkommen nya hövdingen


Efter tidigare landshövdings omplacering till regeringskansliet så har Västmanlands län fått en ny landshövding i Minoo Aktharzand. Jag och ett gäng glada moderater var bjudna till slottet för att hälsa hövdingen välkommen till länet.
Det finns stora och viktiga frågor för den nya landshövdingen att ta tag i direkt. Infrastrukturen i länet behöver prioriteras och fortsatt fokus ligger naturligtvis på både utbyggnad av E18 och Arbetspendling mot Stockholm.
Dessutom måste vi komma igång med ökat byggande i länet, då är det viktigt att länsstyrelsen är positiv till detta och inte försvårar genom ökat strandskydd och fler naturreservat i länet.
VLT skriver kort om mottagningen här. Länsstyrelsen själva skriver på sin hemsida så här.

Inga kommentarer: