torsdag 4 februari 2016

KaosMorgonen börjar med utskott och besök av riksrevisionen och deras rapport om gruvavfall. Stora ekonomiska risker för staten och stor miljöpåverkan. Det är självklart så att inte riksrevisionen kan svara på frågan om vi kommer ha några svenska gruvor på sikt eller om en hårdare lagstiftning skulle gör att vi inte kommer kunna öppna några nya men frågan måste få ställas.
Även om kostnaderna för hantering av gruvavfallet är hög är intäkten från själva gruvan viktig för Sveriges ekonomi på lång sikt.
Jag tar mig tillbaka till kontoret för att mötas av detta...ibland förstår jag inte vad som händer på mitt kontor under nätterna. Jag tror riksdagen har en elak papperstomte som lämnar papper på skrivbord och stökar till med vilja. Suck, bara att hugga tag i detta innan hemfärd. Återigen en inställd votering så jag kanske kommer till Västerås innan det blir mörkt idag!

Inga kommentarer: