torsdag 10 december 2015

Skärpta insatser mot terrorism

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har i dag enats med regeringen om flera insatser mot terrorism. Beatrice Ask, rättspolitisk talesperson (M), säger att Sverige nu tar viktiga steg för att stärka samhällets förmåga att förebygga, bekämpa och utreda terrorism.

 Läget i omvärlden och här hemma är oroligt till följd av hoten från våldsbejakande extremism och terrorism. Sverige ska vara ett öppet och tryggt samhälle. Det kräver att vi står väl rustade för att möta dessa hot och inte accepterar utvecklingen.

Moderaterna har presenterat flera förslag för att stärka Sveriges agerande mot terrorism och varit tydliga med att regeringen behöver snabba på sitt arbete så att konkreta åtgärder kommer på plats.
 • De insatser vi nu är överens om är betydelsefulla för att förhindra och lagföra terrorbrott samt för att stärka det förebyggande arbetet. Till grund för det som presenteras i dag ligger den strategi mot terrorism som alliansregeringen beslutade om 2012, säger Beatrice Ask.
Flera viktig delar ingår i den överenskommelse som presenteras i dag:
 • Skärpt och tidigarelagd kriminalisering av terrorkrigsresor
 • Snabbare stopp för missbruk av svenska pass
 • Åtgärder mot illegala vapen och höjda straff för handgranater och explosivvaror
 • Hemlig dataavläsning utreds
 • Möjlighet att dela information digitalt för FRA, Must och Säpo vid Nationellt centrum för terrorhotsbedömningar
 • Tydliggör kommunernas ansvar för ett strukturerat och konkret arbete med att förebygga radikalisering och rekrytering till våldsbejakande grupper
 • Stöd för att det förebyggande arbetet ska fungera i praktiken och att goda erfarenheter tas tillvara
 • Inga offentliga medel till våldsbejakande budskap
 • Åtgärder mot rekrytering på internet
 • Säkerställ polisens insatskapacitet
 • Uppdrag till Åklagarmyndigheten gällande arbetet mot terrorism
 • Åtgärder mot finansiering av terrorism
 • Internationella åtgärder

Inga kommentarer: