torsdag 12 november 2015

Vad gör Regeringen egentligen?

Tidig morgon med utskottet och landsbygdsministern på plats för att svara på frågor inför kommande Jordbruksråd i Bryssel.
Regeringen hävdar att de har arbetat intensivt med förenklingsarbetet inom EU men har svårt att komma med några konkreta förslag på vad de faktiskt gjort som inte är en fortsättning på det arbete Eskil Erlandsson påbörjade.Senaste dygnet har vargfrågan varit mer än aktuell. Först kom beslutet från länsstyrelserna om skyddsjakten och jag är besviken över det låga antalet vargar som får skjutas. Här måste ansvarig minister peka med hela handen mot länsstyrelser och framförallt på naturvårdsverket att de måste följa riksdagens beslut.
Sedan kom nyheten om att miljöpartiet kör över socialdemokraterna om möjligheten att överklaga beslutet. Det i sin tur kommer innebära att det blir en massa okynnes överklaganden som görs från Stockholm och inte av dem som berörs. Jag tror dessvärre att årets vargjakt riskerar att skjutas upp så att den inte blir av.

Idag hade vi ett informationsärende på utskottet om just vargar i kombination med en förändring av art- och habitatsdirektivet. En tjeckisk delegation har öppnat upp för att flytta vargfrågan från att vara en skyddad art till att bli en förvaltningsbar art. Detta skulle gå väl ihop med den svenska linjen där riksdagen har gjort ett tillkännagivande om att regeringen ska ändra art- och habitatdirektivet för ett större nationellt avgörande. Jag måste säga att jag
är både besviken och förvånad över att Sverige återigen inte var med på detta möte. Vad gör regeringen egentligen, är det så att regeringen avsiktligt väljer att inte medverka på möten för att de saknar politik....

Inga kommentarer: