tisdag 20 oktober 2015

Misstroendeomröstning

Här kan ni läsa Moderaternas röstförklaring inför misstroendeomröstningen mot finansminister Magdalena Andersson

Fru talman!

Sverige befinner sig i en kris som kräver handlingskraft och ansvarstagande. Moderaterna kommer inte att medverka till att orsaka instabilitet i det politiska systemet genom att stödja det yrkande om misstroendeförklaring mot finansminister Magdalena Andersson som framställts i kammaren.

Detta innebär inte ett stöd för finansminister Magdalena Andersson och regeringens ekonomiska politik. Tvärtom anser moderaterna att regeringens politik är skadlig för jobben, tillväxten och tryggheten. Vi vill se en annan riktning för Sverige. Senast 2018 kommer vi be om väljarnas förtroende att vända utvecklingen och bedriva en ekonomisk politik för ett starkare Sverige tillsammans med de andra partierna i Alliansen.
Som Sveriges största oppositionsparti kommer vi inom ramen för gällande regler och praxis fortsatt bedriva en aktiv oppositionspolitik, samtidigt som vi alltid står beredda att ta ansvar för Sverige och ingå breda överenskommelser som gagnar landet. Vi tvekar inte inför att använda de parlamentariska verktyg som finns för att garantera respekten för riksdagens roll som folkets främsta företrädare.
Moderaterna förutsätter att regeringen följer de beslut som fattas av riksdagen. Vi kommer fortsätta att utkräva ansvar av regeringen. Finansminister Magdalena Andersson och regeringen har lagt fram ett budgetförslag i enlighet med vedertagen budgetprocess. Riksdagen kommer att behandla regeringens budget och ska i sedvanlig ordning granska och pröva förslagen. I dag lägger Moderaterna ned rösterna i prövningen av yrkandet om misstroendeförklaring mot finansminister Magdalena Andersson.
I enlighet med den praxis som Moderaterna följt sedan den nya regeringsformens tillkomst ska det inte tolkas som ett stöd för regeringens ekonomiska politik.

Ewa Thalén Finné, vice gruppledare 

Inga kommentarer: