onsdag 16 september 2015

Brist på besked i regeringsförklaringen


Anna Kinberg Batra kommenterade i dag regeringsförklaringen.
  • I ett läge med svåra utmaningar, både i Sverige och internationellt, krävs ledarskap och reformer. Det är fortfarande otydligt vad Stefan Löfven har för konkret plan vad gäller jobben, skolan och Sveriges säkerhet i en orolig värld.
  • När länder som Ryssland, i FN:s säkerhetsråd, blockerar agerande mot Syrien måste den svenska hållningen vara tydlig. Den chansen missade Stefan Löfven i dag. Om man tycker att det försämrade säkerhetsläget i vårt närområde är ett problem kan man inte som statsministern blunda för att bygga säkerhet tillsammans med andra, till exempel genom ett svenskt NATO-medlemskap.
  • Menar man allvar med att jobben ska bli fler och att Sveriges konkurrenskraft ska stärkas så kan man inte höja skatten på jobb och tillväxt med 32 miljarder kronor, avslutar Kinberg Batra.
Mer här

Inga kommentarer: