onsdag 30 september 2015

Första motionen klarÄntligen händer det, nu har jag nått ljuset i tunneln och motionerna börjar bli klara. Allt eftersom de nu redigerats färdigt så får vi lämna in dem till kammarkansliet.
Min första motion handlar om lagen om valfrihet och är en högst relevant fråga med nuvarande vänsterregering. Som jag skriver i min motion har Landstinget Västmanland en lång historia av privata utförare och vad skulle hände med dem om vänstern förbjuder vinster i välfärden?

Inga kommentarer: