onsdag 10 juni 2015

Sluta motarbeta frihandel


Förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan USA och EU, TTIP, pågår. Regeringen måste sluta ödsla tid på att prata om vad EU inte ska förhandla om, skriver partiledare Anna Kinberg Batra (M) och Europaparlamentarikern Christofer Fjellner (M) i Dagens Industri.

Snart röstar Europaparlamentet om en halvtidsavstämning av frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA. Frihandelsavtalet innebär stora jobb- och tillväxtmöjligheter, inte minst för ett litet land som Sverige.

Ett ambitiöst frihandelsavtal mellan världens största ekonomier kommer att få positiva effekter för hela världsekonomin. Det är nu vi har chansen att visa hur ett modernt frihandelsavtal ska se ut, där vi inte bara river gamla tullmurar, utan också utvecklar nya samarbetsformer och sätter globala standarder för allt från skydd av miljö och människors hälsa till respekt för mänskliga rättigheter.

Men då krävs att vi agerar här och nu. Om något decennium kan det vara för sent. Då kan länder som Kina och Indien ha sprungit ifrån oss. Då kan det vara de som gör upp om de spelregler som Europa och USA inte lyckas komma överens om.

Några delar är särskilt viktiga i arbetet framåt.
Ett så ambitiöst frihandelsavtal som möjligt. Hur stora vinsterna med frihandelsavtalet blir beror helt och hållet på hur ambitiöst avtalet blir. Oberoende studier visar att EU:s ekonomi kan växa med upp till 1 000 miljarder kronor varje år. Men då gäller det att avtalet blir ambitiöst och modernt. Moderaterna kräver att Sverige ska vara drivande för att frihandelsavtalet ska vara så ambitiöst som möjligt, att EU-kommissionen ska öppna förhandlingarna på fler områden och att vi hittar forum för ett brett transatlantiskt samarbete.

Sverige måste driva på för moderna regler för tjänstehandeln, som växer och nu står för mer än en tredjedel av den transatlantiska handeln. Dataflöden är en vital del av världsekonomin och måste upp på förhandlingsbordet. E-handeln måste också in i avtalet. Förhandlingarna om läkemedel och medicinteknik måste fördjupas för att stödja utvecklingen av nya effektiva preparat och öka tillgängligheten till de senaste behandlingsmetoderna.

Samarbete för att lösa gemensamma utmaningar. Sverige måste också vara en stark röst för att förhandlingarna ska omfatta gemensamma utmaningar som varken USA eller EU kan lösa på egen hand. Ett exempel är problemet med antibiotikaresistens. Visst kan Sverige och EU stoppa amerikanskt antibiotikabehandlat kött vid gränsen. Men resistenta bakterier struntar i gränser. Isolering löser inte problemet med antibiotikaresistens, men genom att samarbeta kan vi nå resultat.

Ökad rörlighet för människor, varor och tjänster. Sverige måste dessutom vara ledande i att hitta vägar för att den fria rörligheten över Atlanten inte bara ska gälla varor, tjänster och kapital utan också människor. Precis som svenska medborgare utan hinder kan bo och jobba i städer som London eller Paris borde vi också kunna bo och jobba i New York eller Los Angeles.

Trots att de potentiella vinsterna är omfattande, särskilt för oss i Sverige, är den rödgröna regeringen inte överens. I stället för att vara en konstruktiv röst i ett splittrat Europa drar Stefan Löfvens regering åt olika håll.

Sverige står vid sidlinjen och i stället för att driva på för att EU ska ta initiativ till djupare och mer ambitiösa förhandlingar väljer regeringen att fokusera på vad den inte vill förhandla om.

Socialdemokraterna har en frihandelsvänlig historia. Men Sverige kan inte leva på gamla meriter. Det är vad vi gör här och nu som har betydelse.

I Europaparlamentet, som ska ratificera det färdiga avtalet, svartmålar Socialdemokraterna förhandlingarna och försöker urholka EU-kommissionens förhandlingsmandat. Om Socialdemokraterna bäst kan beskrivas som ambivalent inställda till förhandlingarna har Miljöpartiet sagt blankt nej redan innan förhandlingarna började.

I grunden handlar förhandlingarna om vilka värderingar vi vill ska styra världen. För oss moderater är svaret enkelt: vi vill ha en friare och öppnare värld som styrs av rättsprinciper, med högt skydd för miljö och hälsa och som präglas av respekt för mänskliga rättigheter. Vi behöver en stark transatlantisk länk där Europa och USA samarbetar för att hitta gemensamma lösningar på de utmaningar världen står inför.

Det är nu vi har chansen att påverka förhandlingarna och säkerställa att utfallet av förhandlingarna blir gynnsamt, inte bara för Sverige och Europa, utan för hela världen. Regeringen måste sluta ödsla tid på att prata om vad EU inte ska förhandla om. Det är hög tid att Sverige tar en aktiv roll i förhandlingarna och driver på för ett ambitiöst avtal som skapar förutsättningar för tillväxt och jobb.

Anna Kinberg Batra, partiledare (M)
Christofer Fjellner, Europaparlamentariker (M)

Inga kommentarer: