tisdag 23 juni 2015

Otydlig GMO politik

Vad vill egentligen regeringen i GMO frågan, vi i Alliansen ställer regeringen mot väggen under dagens utskott. Vi begärde för flera veckor sedan en överläggning mellan regeringen och miljö- och jordbruksutskottet efter det att regeringen lämnat den svenska stolen tom under EU förhandlingar. Idag kom därför Sven-Erik Bucht till utskottet för att förklara regeringens nya ställningstagande.

Tidigare regeringar har alltid förlitat sig på den vetenskaplig bedömning som görs inom EU men den linjen väljer nu den svenska regeringen att lämna vilket är tråkigt. Kommissionen har dessutom gjort det möjligt för enskilda medlemsstater att välja själva om de vill förbjuda odling eller försäljning inom nationens gränser. För min del känns detta som en steg mot att urholka den inre marknaden vilket är förödande för hela unionen.

ATL skriver om dagens möte här

Inga kommentarer: