onsdag 22 april 2015

Ekosystemstjänster

Miljö- och jordbruksutskottet anordnar ibland lite fördjupningsseminarium för oss ledamöter och ett sådant var det dags för nu. Dagens seminarium handlade om ekosystemstjänster.
Seminariet började med en dragning om vad ekosystemstjänster egentligen är för någonting. Lite intressant är det med ett ämne som är på allas läppar men få förstår. Intressantast var nog påpekandet att det är ett ny påkommet ord för att förklara något vi redan göra men som vi kan göra bättre. Det kommer finnas anledning att komma tillbaka till detta ämne i framtiden.

Inga kommentarer: