torsdag 26 mars 2015

En dag i viltets tecken

Börjar morgonen med frukost tillsammans med Jägareförbundet. Någon gång varje år brukar de bjuda in riksdagens ledamöter på en informationsfrukost om aktuella frågor. Just nu är det mycket på agendan i ämnet och det är viktigt att hålla sig uppdaterad, framför allt för oss i miljö- och jordbruksutskottet som har frågorna på vår agenda.
Vi kan konstatera att inventeringen av vilda djur inte är helt ultimat i Sverige. Vi har ingen aning om hur många vildsvin det finns i landet och det gör förvaltningen svårplanerad. Efter vinterns vargjakt kunde både länsstyrelser och jägare konstatera att det finns bra mycket mer vargar i skogen än inventeringen tidigare visat. Förvaltningen av vårt kronvilt har heller inte fungerat som den borde då andelen äldre kapitalbockar inte är så stor som den borde och andelen yngre bockar växer. Här behövs även ett större samlat grepp om förvaltningen på sikt.

Inga kommentarer: