tisdag 17 februari 2015

Mer pang för pengarna

Med tanke på att vår omvärld blir allt oroligare och att vi lever i en tid där den Ryska björnen börjat skramla med sin vapenmakt igen så måste också den Svenska försvarspolitiken möta framtiden.

Kränkning av svenskt luftrum och de farkoster som nu är bekräftade på svenskt farvatten gör att situationen för svenskt försvar är mer akut än någonsin. Alliansen har tydligt lyft frågan om ett svenskt NATO medlemskap men socialdemokraterna säger nej till detta, och vill inte ens utreda frågan vidare.

Nu tar moderaterna steget längre och idag presenterar Anna Kindberg Batra partiets nya förslag där vi vill stärka anslagen till försvarsmakten och primärt rikta in det på en ökad närvaro i Östersjön.Statsministern har idag en återrapportering från Europeiska rådet i kammaren och jag följer intresserat debatten från kontoret. Det är uppenbart att väldigt många frågor handlar om den oroliga omvärld vi ser runt omkring oss just nu. Många frågor handlar även om regeringens lite lustiga uttalande om Ryssland och dess agerande i bland annat Ukraina och hur Sverige ska agera i framtiden. Inte minst utrikesministerns konstiga uttalanden i Agenda är högaktuelle just nu.

Inga kommentarer: