söndag 11 januari 2015

Välkommen Anna


Jag har fått vara med om en historisk dag igår. För tolv år sedan så var jag med och valde Fredrik Reinfeldt till ny partiledare efter Bo Lundgren på Lärarnas hus i Stockholm. I går fick jag vara med när Fredrik tackade för sig och partiet istället valde Anna Kindberg Batra till ny partiordförande.

Fredrik höll ett anförande om den resa som han själv och partiet gjort sedan han blev partiledare. Hur men framför allt varför Nya Moderaterna bildades. Hur den interna ideologiska kompassen har hållits samtidigt som partiet har vågat förnyas och utvecklas. Bildandet av Alliansen och resan från opposition till majoritet. Att gå från att vara ett 15% parti till att bli ett 30% parti.
Han lyckades att sammanfatta och vara ideologisk på en gång utan att skriva partiet på näsan om vad som kommer behöva göras i framtiden, det är den nya partiledningens uppgift.


Dagens höjdpunkt var ändå att höra den nyvalda partiledaren Anna Kindberg Batras tal. Jag har haft förremånen att få lyssna på Anna många gånger tidigare eftersom hon varit den moderata riksdagsgruppens ordförande. En gruppledare har uppgiften att vara partistyrelsens förlängda arm in i riksdagsgruppen och har dessutom under regeringsmakten haft uppdraget att förankra regerings beslut in i riksdagsgruppen, en inte alla gånger så lätt uppgift.
Nu talar hon som partiledare och är den som ytterst ska leda politikutvecklingsarbetet och kan säga vad hon själv tycker och tänker. Det var med andra ord ett tal som skiljde sig väldigt mot tidigare anföranden. Det bästa talet hon hållit skulle jag till och med våga säga, konkret och kärnfullt.
Det finns många referat på nätet om detta för den som vill fördjupa sig.

Lite nya konkreta förslag presenterades. Som ett led i att stärka arbetslinjen ytterligare vill vi nu sänka åldern för det förstärkta jobbskatteavdraget till 64 år. Vi vill utöka rätten att läsa kommunal vuxenutbildning för att fler ska få möjligheten till högre studier.
Vi vill även utreda möjligheten för ett svenskt NATO medlemskap, tiden för detta är inne nu.

Den nyvalda partistyrelsens första beslut blev också att välja Tomas Tobé till ny partisekreterare efter Kent Persson. Även detta ett mycket bra val, Tomas fortsätter även som riksdagsledamot och kommer ha en mer politisk roll än Kent haft. Partistyrelsen valde även fem områden som nu ska politikutvecklas fram till den ordinarie partistämman i höst.

Inga kommentarer: