torsdag 13 november 2014

Gris och mjölk på exportTorsdag och utskottsmöte. Idag har vi ingen minister på plats och fick därför börja utskottet i mer rimlig tid. Idag har vi från utskottet frågat en av våra myndigheter om de velat komma till utskottet och berätta om sin verksamhet. Jag tror att vi kommer ha många sådana träffar framöver då majoriteten av utskottet är nytt.
Jordbruksverket var därför på plats för att göra dels en allmän dragning om verkets verksamhetsområde men även en liten fördjupad lägesanalys av aktuella frågor. Exportfrågan är väldigt intressant för ett litet land som Sverige och trots vår väldigt blygsamma produktion exporterar vi en hel del. När den Ryska marknaden för gris stängdes fick detta konsekvenser för hela EU och så även Sverige. Även exporten av mjölk har varit på agendan senaste tiden. Roligt dock att se siffror som visar att det inte är helt nattsvart framöver.

Inga kommentarer: