måndag 20 oktober 2014

Första fullmäktige

Ny mandatperiod och ett nytt landstingsfullmäktige.
Jag får en ny plats i fullmäktige och tar över Staffan Angers gamla stol. Staffan har inte varit landstingsfullmäktigeledamot men han har och är kommunfullmäktigeledamot i Västerås och det är där även landstinget i Västmanland har sina fullmäktigemöten.
Första fullmäktige var ett rent valmöte och ganska kort där nya landstingsråd, revision och liknande skulle väljas. Socialdemokraterna och miljöpartiet fortsätter i majoritet tillsammans med vänsterpartiet. Vi fortsätter i opposition.
Sverigedemokraterna har växt och går från fyra till åtta mandat i fullmäktige, tyvärr började de sitt första fullmäktige med att ha två stolar tomma, inte en bra början.

Inga kommentarer: