torsdag 8 maj 2014

Den samspelta oppositionen

Ibland får vi kritik för att vi inte talar om vår egen politik utan kritiserar andra partier. Så må det i och för sig vara men politik handlar om konflikter. Skolfrågorna har lyfts högre upp på dagordningen och det tycker vi är roligt.


Men för att politiken ska fungera och göra verkan är det viktigt att vinna så stor majoritet som möjligt i både samhället och riksdagen. Vi i Alliansen är tydliga med vår politik och att vi vill sammarbeta även nästa mandatperiod. Så är dock inte fallet med oppositionen. Skolfrågan är ett exempel på detta. Igår röstade vi igenom ett betänkande om skolfrågor och skolreformen...ser ni hur oppositionen har röstat, helt olika. Så kan man inte regera ett land och det kommer bli kaos i skolan om dessa vinner valet och sedan ska jämka sig samman EFTER valet!

Inga kommentarer: