måndag 31 mars 2014

Ungdomsmottagningen i Köping

Fredagen första besök gick till Ungdomsmottagningen i Köping tillsammans med Köping Moderaten Pia Öhman.
Besöket skilde sig rejält från det besök jag gjorde veckan innan på ungdomsmottagningen i Sala. Här ligger ungdomsmottagningen integrerad i övrig sjukhus verksamhet och personalen upplever det inte som ett problem.

Dock återfinns samma typ av problem. För lite kurator tid, unga människor som mår dåligt och långa avstånd till BUP och övrig psykiatri.

Inga kommentarer: