tisdag 25 mars 2014

Förberedelser

Imorgon händer det två viktiga saker inom mitt politikområde, vi ska dels debattera propositionen giftfri miljö och dels ett betänkande om djurskydd.
Regeringens proposition om giftfri miljö är det största som händer imorgon och även om jag inte ska ta debatten i kammaren behöver läsa på i frågan. Debatten om djurskydd är däremot min och den är ett samlat betänkande av ledamöternas motioner. Det har varit många diskussioner om att regeringen ska lägga en djurskyddsproposition under våren och eftersom vi alla har väntat på denna så har blir den här debatten lite platt, det kommer inte vara några nyheter alls egentligen. Själva propositionsfrågan utreds ännu i regeringskansliet och vi vet ännu inte utgången av arbetet. Jag tycker personligen att frågan är svår men att det är bättre att inte lägga en proposition som inte är färdig än att lägga fram ett hastverk som sedan kanske måste ändras.

Eftersom jag har känt mig så risig som jag gjort de senaste dagarna med min förkylning har jag inte gjort vad jag skulle och idag har jag därför en kontorsdag på hemmaplan. Utskottet hade inget sammanträde idag på morgonen och jag hade inga möten under dagen och har därför kunnat stanna hemma. Jag har dock missat riksdagsgruppen för Moderaterna och det är inte bra men jag får ta igen den informationen på annat sätt nu.

Inga kommentarer: