tisdag 11 mars 2014


Nästa besök gick till BN energikonsult i Västerfärnebo.
Besöket kom egentligen inte att handla så mycket om energi och miljöbesparande åtgärder som jag trodde när jag kom dit utan mer om hur det är att vara ett medelstort företag på landsbygden som inte har just lantbruk som sin huvudsysselsättning.
BN jobbar med värme och ventilation runt om i hela Mälardalen men företagets grundare och personal har sina rötter i Västerfärnebo och vill verka i den bygd de bor.
På sikt finns det problem med skola för barnen och få in ny personal med rätt utbildning, ett problem som jag känner igen från så många andra företag som jobbar på landsbygden.

Inga kommentarer: