tisdag 25 februari 2014

Vattendomar och strandskydd

Igår träffade jag representanter från i Mälardalen för att lära mig mer om vattendomar lokalt.
Enligt förslag så ska alla vattendomar prövas om igen eftersom det inte inte är gjort sedan 40-talet och detta får konsekvenser för hur landskapet och hur människor bor idag.


Vi behöver dessutom ta hänsyn till hur människor kommer bo och bruka marken i framtiden. Brukande av mark och byggnationer är något som varit på tapeten politiskt några veckor nu och en intressant fråga att diskutera. Behöver det vara en motsättning av brukande och boende...
Enligt mig nej, men man måste fundera lite extra vid varje unikt beslut. Inget ställe är det andra likt helt enkelt och då går det inte att ta beslut som kommer passa överallt i vårt land. Men plats att bygga har vi i Sverige och det behöver vi!


Regeringen gjorde en helt ny lagstiftning 2006 på strandskyddsområdet och syftet från lagstiftarens sida var att underlätta byggnationer och göra strandskyddslagstiftningen enklare. Nu har det inte blivit så i praktiken och det är riktigt olyckligt. Med anledning av detta ser vi nu övre lagstiftningen igen och har som ambition att förtydliga lagstiftarens mening.


Inga kommentarer: