onsdag 20 november 2013

Vår politik handlar om att säkra jobben


Debatten i riksdagen i dag, och den kommande valrörelsen, kommer att handla om hur vi lägger grunden för fler jobb. Det är tydligt att det är alliansen som har en väl förberedd politik för att kunna svara upp mot detta. Samtidigt väljer Socialdemokraterna att ducka om hur den samlade politiken ska se ut, skriver finansminister Anders Borg och Alliansen gemensamt på SvD Brännpunkt.

I dag behandlar riksdagen statsbudgeten för 2014. I en tid av fortsatt internationell lågkonjunktur behöver Sverige en politik som stöttar jobb och tillväxt. Detta ställer krav på att kunna samarbeta med dem som delar ens idéer och gemensamt ta fram förslag som stärker den svenska ekonomin.

Skiljelinjerna i svensk politik är tydliga. Där alliansen förbereder sig och tar fram gemensamma förslag, där vi använder styrkan i statsfinanserna till att investera för fler jobb, väljer Socialdemokraterna att fokusera på skatte- och bidragshöjningar samtidigt som de inte talar om hur samarbetet med Miljöpartiet och Vänsterpartiet ska se ut.

Att investera i drivkrafter för arbete, kunskap och företagande är ett avgörande vägval. Vi vill lyfta fram tre områden som är centrala för att stötta återhämtningen.

Upprätthåll den inhemska efterfrågan. I budgeten för 2014 satsar alliansen drygt 20 miljarder kronor på att stärka hushållens ekonomi genom att göra det mer lönsamt att arbeta, sänka skatten för pensionärer, sänka a-kasseavgifterna samt förbättra bostadsbidraget. Förstärkningen av jobbskatteavdraget beräknas leda till över 10000 nya jobb samtidigt som höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt ökar antalet arbetade timmar. I sin höstprognos pekar EU-kommissionen på att de svenska hushållens konsumtion kommer att vara den huvudsakliga drivkraften för svensk tillväxt såväl i år som under 2014 och 2015.

Fortsätt stärka kunskapslinjen. Den avgörande faktorn för bättre resultat i skolan är att eleverna möter skickliga lärare. Alliansen har därför infört två nya karriärsteg, förstelärare och lektor. I budgeten för 2014 skjuter vi nu till ytterligare resurser så att fler särskilt skickliga lärare kan få del av karriärtjänster och löneökningar. På några års sikt kan totalt var sjätte utbildad lärare omfattas.

Förbättra villkoren för företagande och anställningar. För att få fler jobb behöver vi fortsätta förbättra företagens villkor för att växa och anställa. Investeraravdraget gör fler investeringar i små företag lönsamma samtidigt som FoU-avdraget stärker möjligheterna till investeringar i forskning och utveckling. Alliansen sänker även anställningskostnaderna för unga anställda genom att ytterligare sänka arbetsgivaravgifterna för alla under 23 år.

När vi behöver se till att fler unga får jobb svarar Socialdemokraterna med tredubblade anställningskostnader för dem under 23 år. När vi behöver sänka trösklarna in till arbetsmarknaden så svarar Socialdemokraterna med fördubblad restaurangmoms trots att det slår mot en bransch där många får sitt första jobb. När Sverige behöver fler företag som anställer och växer i hela landet så svarar Socialdemokraterna med lastbilsskatt.

De vill dessutom återanvända den politik som före valet 2006 ledde till ett rekordstort utanförskap. Det arbetslöshetsmål som framkallade åtgärder som drev ut människor från arbetsmarknaden i stället för att leda till nya jobb ska nu återupplivas. 78000 nya platser i åtgärder ska skapas samtidigt som Socialdemokraternas politik beräknas leda till att över 80000 jobb försvinner. Färre som arbetar ska försörja fler som lever på åtgärder och bidrag. Det är en politik som Sverige inte har råd med.

I dag är det 298 dagar kvar till riksdagsvalet. Alliansen har valt att samarbeta för att vi tror på idén om att återupprätta arbetets värde och minska utanförskapet. Tillsammans förbereder vi oss nu för att återigen möta väljarna med gemensamma besked om hur jobben ska bli fler.

Socialdemokraterna gör tvärtom. Med mindre än ett år kvar till valet väljer de att ducka och talar inte om hur den samlade politiken ska se ut. Trots att det är uppenbart att de kommer att behöva göra upp med både Miljöpartiet och Vänsterpartiet ifall de vill skapa ett trovärdigt regeringsunderlag vill de inte ta fram ett gemensamt valmanifest. Väljarna ska hållas i okunnighet om vad ett rödgrönt alternativ innebär. Tydlighet före valet får stå tillbaka för illa underbyggda förslag som i efterhand snabbt ska förhandlas fram bakom stängda dörrar.

Att Socialdemokraterna inte förbereder sig riskerar att skada svensk ekonomi. Deras oklara och spekulativa besked i regeringsfrågan innebär att den viktigaste frågan kvarstår. Vilken politik är Socialdemokraterna i slutändan beredda att driva? Exakt hur stora skattehöjningar det blir på jobb och företagande vill de inte berätta. Exakt hur mycket dyrare det blir att köra bil talar de inte om. Hur de i slutändan skulle göra med rot, rut och fastighetsskatten fortsätter de att dölja. Vi vet dock att slutnotan vid ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet landar någonstans mellan 30 och 75 miljarder kronor i höjda skatter. Pengar som främst kommer att användas till att bygga ut bidragen och öka antalet platser i olika system.

Debatten i dag, och den kommande valrörelsen, kommer att handla om hur vi lägger grunden för fler jobb. Det är tydligt att det är alliansen som har en väl förberedd politik för att kunna svara upp mot detta.

ANDERS BORG (M)

finansminister

ANNA KINBERG BATRA (M)

ordförande i riksdagens finansutskott

CARL B HAMILTON (FP)

ekonomisk-politisk talesperson

PER ÅSLING (C)

ekonomisk-politisk talesperson

ANDERS SELLSTRÖM (KD)

ekonomisk-politisk talesperson

Läs artikeln i sin helhet:

Inga kommentarer: